Home

ברוכים הבאים להורס אורגניקס

החברה המובילה בישראל בתחום תוספי התזונה הטבעיים והאורגנים והמוצרים הנלווים בתחום הסוסים.

אצלנו הטבע הוא חלק בלתי נפרד מהמוצר.

כל המוצרים שלנו, עומדים בתקנים הבריאותיים המחמירים ביותר וכמו כן עולים בקנה אחד עם התקנון נגד סימום בספורט.

תקשורת בקליק